FANDOM


SP2 Mogilno kiedyś

Budynek kilka lat po przeniesieniu Szkoły Ewangelickiej

Szkoła Ewangelicka - początkowo funkcjonowała w zabudowaniach klasztornych (ok. 1800 r.). W połowie XIX wieku została została przeniesiona do nowej siedziby przy ulicy Sądowej. W międzyczasie była kilkakrotnie już rozbudowywana i poddawana modernizacjii. Od 1933 roku budynek zajęła polska Szkoła Podstawowa nr 2 (funkcjonuje do chwili obecnej w kilkakrotnie już rozbudowywanym i modernizowanym obiekcie). Szkołę ewangelicką przeniesiono do Ewangelickiego Domu Parafialnego, który został specjalnie na ten cel przebudowany (obecna u. Benedyktyńska 5, budynek Prokuratury Rejonowej). W latech 1925 - 1939 do szkoł tej uczęszczało przeciętnie 100 uczniów.