FANDOM


Synagoga -
DSC03806

Tablica upamiętniająca synagogę

do dzisiaj zachowała się niewielka, frontowa część byłej synagogi położonej przy ulicy Sądowej 10. W dniu 18 września 1939 r. hitlerowcy okupanci spędzili do środka synagogi mogileńskich Żydów. Następnie wrzucili przez okna granaty, mordując w ten bestialski sposób 16 obywateli Mogilna narodowości żydowskiej, w tym 6 dzieci w wieku 3 - 8 lat i paląc budyneksynagogi. W dniu 6 lipca 2006 roku z inicjatywy Adama Brzuszkiewicza z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w miejscu tym wmurowano okolicznościową tablicę opisującą to tragiczne wydarzenie. Pierwsza, drewniana syngoga (dom modlitwy) powstała w 1801 roku, a przebudowana została równo 100 lat później 1902 r. Żydowska Gmina Wyznaniowa istniała od 25 sierpnia 1835 r. Warto wspomnieć, że w 1816 r. Mogilno zamieszkiwało 33 Żydów, a w 1910 r. 148. Gmina żydowska miała swoje stowarzyszenie np.: Izraelskie Stowarzyszenie dla pielęgnowania chorych (1872 r.) miało 15 członków, Izraelksie Stowarzyszenie Pogrzebowe (1877 r.) 13 członków, Izraelskie Stowarzyszenie Pań (1894 r.) liczyło 25 członkiń.