FANDOM


To jest artykuł o początkach Straży Pożarnej, może chodziło ci o Państwową Straż Pożarną

Straż Pożarna - Ochotnicza Straż Pożarna została założona 16 stycznia 1890 r. Na początku istnienia liczyła 50 członków ale już w 1912 r. ich liczba spadła do 20. Jednostka OSP była zarządzana przez burmistrza Mogilna. Remiza straży znajdowała się przy obecnej ul 900 - lecia 3 tj. obecna siedziba PSP Mogilno. Warto w tym miejscu sięgnąć do historii miasta. Z uwagi na gęstą, drewnianą zabudowę osiemnastowieczną (i wcześniejszą) miasto bardzo często trawiły pożary. I tak w pożarze z 14/15 kwietnia 1777 r. spłonęła aż 32 domy oraz ratusz na mogileńskim rynku (później już nieodbudowany). Kolejna pożoga zniszcyła prawie całe miasto 30 września 1808 roku, Spłonęło wtedy ponad 80 domów, z czego w 1815 r. 30 pogorzelisk nie było jeszcze zabudowanych. Pierwszy murowany dom postawił właściciel grabarni Ziuck, który należał do najbogatszych mogilnian. W dniu 8 czerwca 1816 roku bydgoski obwód rejencyjny Wielkiego Księstwa Poznańskiego. wydał zarządzenie zobowiązujące mieszkańców Mogilna do obowiązkowej zabudowy pustych placów budowlanych. W 1815 roku miasto miało 83 budynki, w tym tylko 2 murowane, natomiast w 1910 roku budynków tych było już 304 ale aż 166 pobudowano po 1971 roku.