FANDOM


Rzeźnia miejska -
Rzeźnia miejska

Budynek dawnej rzeźni miejskiej

powstała w latach 1886 - 1890 na obecnej ulicy Niezłomnych. Już w 1881 roku polski kupiec Józef Wojciechowski wystąpił do władz administracyjnych o zgodę na wybudowanie rzeźni. Decyzja władz pruskich była odmowna. Niemcy obawiali się wzrostu przedsiębiorczości Polaków i postanowili zmonopolizować tę działalność budując rzeźnię miejską - jedyny zakład, gdzie można było dokonać uboju zwierząt gospodarskich (w 1893 roku ubito 2709 sztuk zwierząt, a w 1901 r. już 3867szt.). Obecnie budynek rzeźni nadal istnieje i pełni funkce sklepu prywatnego.