FANDOM


Pomnik niemca

Pomnik niemieckiego żołnierza

Pomnik niemieckiego żołnierza - wzniesiony został w 1903 r. dla uczczenia zwycięstwa Prus nad Francją pod Sedanem w 1870 r. (kapitulacja 83 tys. armii francuskiej i wzięcie do niewoli Napoleona III). Był odlany z brązu i przedstawiał niemieckiego żołnierza tzw. landszturmisty. Napis w języku niemieckim na pomniku głosił: „Bohaterskim żołnierzom wdzięczny powiat Mogilno”. Mogilnianie (ludność polska) pomnikowego żołnierza potocznie obdarzyła mianem: „Kaczmarek”. Pomnik zlokalizowany został w południowej części rynku, opodal kościoła ewangelickiego, pomiędzy polską szkołą katolicką a budynkiem zgromadzenia sióstr zakonnych (budynki te istnieją do dzisiaj). Wzniesienie pomnika dopiero po 33 latach od bitwy pod Sedanem miało jeden zasadniczy cel. Władze pruskie chciały w ten sposób podnieść antypolskie nastroje wśród ludności niemieckiej Mogilna. Pod pomnikiem organizowano różne uroczystości państwowe, jak na przykład coroczne obchody dnia urodzin cesarza (Geburtstag) oraz kolejne rocznice zwycięstw wojsk pruskich m.in. i pod Sedanem w wojnie francusko-pruskiej (tzw. Sedanfest).