FANDOM


Panna

Panna w Wylatowie

Panna – rzeka wypływająca z Jeziora Wiecanowskiego na Pojezierzu Gnieźnieńskim. W dolnym biegu Panna przepływa przez Jezioro Mogileńskie i przyjmuje jako dopływ z Jeziora Szydłowskiego – Pannę Południową. Środkowy odcinek przepływu jest równoleżnikowy do Kwieciszewa, gdzie zaczyna się (poprzez Jezioro Pakoskie) odcinek ujściowy do Małej Noteci.

Wody Panny charakteryzują się wysokim stopniem zanieczyszczeń biologicznych i poagrarnych.

Dorzecze Panny obejmuje obszar 383 km²