FANDOM


PSS Społem w Mogilnie - Powszechna Spółdzielcza Spożywców, od 11 lutego 2013 roku sieć postawiono w likwidację. 9 września 2013 roku do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy wpłynął wniosek o postawienie placówki w stan upadłości likwidacyjnej.

W 2013 roku zniknęły wszystkie sklepy sieci.