FANDOM


Kewangelicki2
Kościół ewangelicki - ulokowany na mogileńskim rynku, w miejscu, gdzie do 1777 r. stał ratusz - siedziba władz miejskich (tego roku, w nocy z 14/15 kwietnia drewniany budynek spłonął doszczętnie i już nie został odbudowany). Pierwotnie kościołem był budynek szachulcowy, poświęcony 11 października 1796 r., o słabej konstrukcji, która uległa zawaleniu w 1840 r. W owym czasie zbór ewangelicki w Mogilnie nie miał pastora. Stąd też nabożeństwa odbywały się nieregularnie - pastor przyjeżdżał okazjonalnie ze Strzelna, lub proszono..., mogileńskich księży katolickich o odprawianie nabożeństw. Decyzją króla pruskiego Friedricha Wilhelma IV postanowiono wybudować w tym samym miejscu nowy kościół murowany, w stylu gotyckim z czworoboczną wieżą. Kroniki zapisały wtedy: Królewski datek 6 900 marek, składka urządzona w kraju, niemniej inne ofiary umożebniły w latach 1853-1859 wystawienie murowanego kościoła w ten samem miejscu, gdzie kiedyś stał zgorzały w 1777 roku ratusz. Poświęcono go dnia 19 listopada 1859 roku. Kościół ten w latach 1905-1907 został rozbudowany. W tych samych latach powstała tzw. pastorówka (obecnie siedziba Prokuratury Rejonowej przy ulicy Benedyktyńskiej 5). Natomiast pierwsza pastorówka powstała w 1836 roku. Kościół poewangelicki został rozebrany w 1960 r., a na jego miejscu w 1964 roku stanął pomnik (proj. Józef Makowski) upamiętniający walkę i martyrologię mieszkańców ziemi mogileńskiej podczas II Wojny Światowej.
Kewangelistyczny
Obok wybudowano Pomnik niemieckiego żołnierza.

Rozbiórka kościołaEdytuj

  • W 1947 kościół stał się domem społecznym. Rada Miejska chciała pozbyć się śladów niewoli.
  • 12 czerwca 1959 roku ogłoszono przetarg na rozbiórkę kościoła. Materiał pozyskany w trakcie rozbiórki posłużył do budowy chodników w mieście. Usunięto dzwony i zegar, natomiast organy przeniesiono do kościoła parafialnego.
  • W miejscu kościoła w 1964 odsłonięto Pomnik ofiar II wojny światowej.