FANDOM


Kalendarium dziejów Mogilna

 • przed n.e. - o starym osadnictwie w okolicy świadczą grób kultury amfor kulistych z ok. 3500 r. p.n.e. w Żabnie czy przedhistoryczne prostokątne jamy służąc edo warzenia soli odkryte w 1995 r. w Chabsku.
 • VIII/IX w. - założenie osady na półwyspie jeziora (istniała do X wieku), która prawdopodbnie należała do najważniejszych ośrodków plemienia Polan.
 • X-XII/XIII w. - na miejscu osady istniał gród obronny, będący jednym z głównych ośrodków Polski wczesnopiatowskiej.
 • ok. 1040 roku - Kazimierz Odnowiciel funduje Klasztor Benedyktynów jednak budowa świątynii zakończona została za panowania jego syna Bolesława Śmiałego. Tamtejszy klasztor miał jedną wieżę oraz był całkowicie romański.
 • ok. 1145 roku - po przeciwnych stronach jeziora powstały dwa kościoły: Kościół farny św. Jakuba - wtedy drewniany, założony przez rycerza Zbyluta z rodu Pałuków oraz Kościół św. Klemensa drewniany, założony przez Starego Dobrogosta z rodu Nałęczów.
 • 1398 - na podstawie przywileju króla Władysława Jagiełły osada przykalsztorna otrzymała magdenburskie prawa miejskie, pierwszym wójtem był Andrzej, odnotowany w dokumencie z 1413 r.; miasto leżało w powiecie gnieźnieńskim i województwie kaliskim, w pobliżu granicy z województwem inowrocławskim.
 • 1458 - na wojnę polko-krzyżacką Mogilno było zobowiązane wystawić sześciu pieszych żołnierzy, a więc było mniejsze od Gębic i Trzemeszna (wysyłały po 10 żołnierzy), Strzelna (8) i Żnina (15).
 • 1472-1504 - akta Uniwersytetu Krakowskiego wymieniają czterech studentów pochodzących z Mogilna.
 • 1499 - spalenie miasta, w czasie którego ucierpiał również klasztor; aby pomóc w odbudowie, na trzy lata mieszkańców zwolniono z podatków.
 • 1548 - dokument króla Zygmunta Starego potwierdził prawa miejskie.
 • 1594 i przed 1608 - kolejne pożary niszczyły drewnianą zabudowę Mogilna.
 • 1609 - dokument wystawiony dla miasta przez opata Andrzeja Wilczyńskiego wymienia ratusz stojący pośrodku rynku, ławy chlebowe i rzeźnickie, kramy, a także umocnienia ziemne z częstokołem i bramami.
 • 1666 - potwierdzenie przez Jana Kazimierza przywilejów miejskich
 • koniec XVII w. - miasto liczyło ok. 290 mieszkańców, ale wkrótce wyludniło się w czasie zarazy, która panowała w latach 1709-1710.
 • 1768 - przejście Mogilna do nowo utworzonego woj. gnieźnieńskiego
 • 1774 - mimo pozostawania poza zasięgiem pierwszego rozbioru Polski w marcu Mogilno zostało samowolnie zagarnięte przez Prusy w ramach tzw. klina nadnoteckiego; przejęcie miasta przez władze pruskie i jego nsekularyzacja; mieszkały tu wtedy 263 osoby.
 • 1777 - w pożarze miasta zniszczony został ratusz i 30 domów
 • pocz. XIX w. - Mogilno miało 779 mieszkańców, ale w wyniku największego pożaru w dziejach miasta, który w 1808 r. objął aż 80 domów, ich liczba znacznie spadła;
 • 1807 - utworzenie Księstwa Warszawskiego; Mogilno znalazło się płd. części departamentu bydgoskiego.