FANDOM


Jezioro mogileńskie

Jezioro Mogileńskie –jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno i w części północnej leżące na terenie miasta Mogilno, leżące na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Jezioro zasilane jest przez rzekę Panna. Od północy jezioro jest połączone z jeziorem Wiecanowskim. Mniej więcej w połowie długości jezioro jest przecięte w poprzek wiaduktem, po którym biegnie nieeksploatowana obecnie linia kolejowa nr 239 Mogilno-Orchowo.

W oparciu o badania przeprowadzone w 2003 roku wody jeziora zaliczono do wód pozaklasowych i poza

Jezioro mogileńskie 2
kategorią podatności na degradację. W latach 1993 i 1994 i 1995 wody jeziora również zaliczono do wód pozaklasowych, natomiast w roku 1973 wody jeziora zaliczono do III klasy czystości. Od początku lat 90. XX wieku prowadzone są na jeziorze prace rekultywacyjne, jest ono także napowietrzane. Mimo to jego wody niezmiennie klasyfikowane są jako pozaklasowe, ze względu na zanieczyszczenie ściekami komunalnymi i przemysłowymi z Mogilna i okolicznych wsi.

LiczbyEdytuj

  • Powierzchnia 72,5-77.0 ha
    Jezioro mogileńskie 3
  • Głębokość średnia 3,2-3,6 m.
  • Głębokość maksymalna 6,8 m.
  • Objętość 2526,5 tys. metrów kwadratowych
  • Klasa czystości: non
  • Wysokość lustra 88,6-89,0 m.n.p.m.