FANDOM


Jan Kaus (1892-1919) - uczestnik powstania wielkopolskiego postrzelony piątego stycznia w czasie walk o dworzec w Inowrocławiu. Był pierwszą pochodzącą z powiatu mogileńskiego ofiarą walk powstańczych. Spoczywa w zbiorowej mogile na cmentarzu przy ul. Kościuszki w Mogilnie. Ma w mieście ulicę nazwaną swoim imieniem w północno-zachodniej części miasta.