FANDOM


Grób Powstańców
Grób Powstańców Wielkopolskich - ulokowany przy głównej alei mogileńskiego cmentarza, opodal grobu ks. Piotra Wawrzyniaka. Jest miejscem pochówku 16 powstańców wielkopolskich. Powstał z inicjatywy Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. Jana Kausa w Mogilnie. (Jan Kaus był pierwszym mogilnianinem - ofiarą powstania, zginął w walkach o dworzec kolejowy w Inowrocławiu). Projektantem pomnika był znany architekt poznański Stefan Cybichowski - autor pomnika nagrobnego ks. Piotra Wawrzyniaka. Pomnik został poświęcony 2 maja 1926 roku przez ks. Mieczysława Brodowskiego, proboszcza parafii farnej, następce P.Wawrzyniaka. W październiku 1939 roku hitlerowcy zniszczyli nagrobek, a elementy kamienne wrzucono do Jeziora Mogileńskiego. Bezpośrednio po wyzwoleniu Mogilna w 1945 roku Związek Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie na czele z jego ówczesnym prezesem Ignacym Stróżyńskim podjął inicjatywę odbudowania pomnika. Przeprowadzono zbiórkę publiczną i już 1 listopada 1947 roku dokonano jego odsłonięcia i poświęcenia. Jednak nie udało się wiernie odtworzyć stanu sprzed II Wojny Światowej (brak wizerunku Chrystusa wykutego w kamieniu i popiersi rycerzy w zbrojach na tzw. kulomiotach ulokowanych na obu krańcach pomnika). Aktualne trwają pracę przygotowawcze do przywrócenia pierwotnego wyglądu grobu - pomnika.