FANDOM


Gazownia miejska -
Gazownia miejska

Gazownia

powstała w 1903 roku przy obecnej ulicy Adama Mickiewicza. Już w 1907 roku poddano ją modernizacji z uwagi na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wytwarzany gaz (zużycie osiągnęło wtedy 158 646 m sześciennych). W 1907 roku z sieci gazowej korzystało 236 odbiorców. W owym czasie, gaz służył nie tylko do celów bytowych ale przede wszystkim do oświetlenia domów oraz mogileńskich ulic. W 1939 r. wyprodukowano 870 150 m sześciennych gazu a długość sieci gazowniczej wynosiła aż 7,5 km. Do roku 1968 obiekt był gazownią meijską, potem przeszedł pod zarząd państwowych zakładów gazowniczych. Ostatnim rokiem eksploatacji gazowni był rok 1978. Do tego roku gaz wytwarzano z węgla kamiennego, a produkt uboczny, koks pogazowy był sprzedawany odbiorcom systemu centralnego ogrzewania. Poźniej Mogilno było zasilane wyłącznie gazem ziemnym o znacznie wyższej kaloryczności. Obecie obiekt jest w rękach prywatnych (firma wykonująca różnorodne prace ziemne)