FANDOM


Dni Mogilna - czas w maju, z okazji którego w Mogilnie odbywają się koncerty, zawody sportowe, dyktanda.

W 2013 roku między 15 a 25 maja odbyły się VI Dni Mogilna. Pierwszy raz zorganizowano je w 2007 roku. W 2013 roku odbyło się także IV Mogileńskie Dyktando.