FANDOM


Chłodnia miejska - wybudowana w 1916 roku. Graniczyła bezpośrednio z obiektami rzeźni miejskiej (obecnie ulica Nizłomnych). Warto wspomjieć, że polscy kupcy zamierzali pobudować w Mogilnie cukrownię (1899r.). Niestety, podobnie jak w przypadku rzeźni, i tym razem władze pruskie nie wyraziły zgody na te zamierzenia. Obecnie, obiekt po byłej chłodni przeznaczony jest na firmę prywatną, oraz szkołę języków obcych.