FANDOM


500 - lecie Mogilna -
500 lecie Mogilna

Obchody

przypadało 17 maja 1898 r. Początkowo władze miejskie, jak i organizacje działające w Mogilnie, chciały nadać tym rocznicowym uroczystością jak najwspanialszą oprawę zewnętrzną. Jednak z uwagi na szczupłość środków finansowych zdecydowano o skromniejszym scenariuszu. Pierwotny termin obchodów ustalono na połowę lipca, a następnie przesunięto na koniec sierpnia, aż w mońcu obchody odbyły się 3 i 4 września 1998 roku. Wybito okolicznościowy medal pamiątkowy. Wydano też monografię dziejów miasta Historya miasta Mogilna, autortwa cenionego poznańskiego archiwisty Adolfa Warschauera (zarówno w języku niemieckim jak i polskim). Historia wspomina, że goszczono wtedy 56 znamienitych gości spoza Mogilna, w tym naczelnego prezesa prowincji poznańskiej, którzy przybyli koleją. Miasto było wtedy pięknie udekorowane girlandami ze świarzych kwiatów i gałązek, na specjalnie skonstruowanych drewnianych barmach porozwieszane były wieńce i girlandy. Tak udekorowane miasto było na całym odcinku przemarszu z dworca kolejowego ulicami: Kolejową (obecnie Dworcową), Dworcową (obecnie Gen. Hallera), dalej Placem Lipowym (obecnie Placem Wolności), ulicą Główną (obecnie Jagiełły) aż po Rynek, bawiono się na licznych zabawach i festynach. Podziwiano też wspaniałą iluminację miasta przygotowaną na ten szczególny dzień.

Na zdjęciu widoczna jest widokówka wydana z okazji rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu w 1398 roku przez Władysława Jagiełłę. Zdjęcie wykonano z kamienicy nr 12 przy tamtejszej Hauptstrasse (ul. Główna), obecnie ulicy Władysława Jagiełły, w kierunku północno - wschodnim i doskonale widocznego Placu Lipowego (obecie Plac Wolności).